Evropska šola Ljubljana

Začasna spletna stran Evropske šole Ljubljana
Temporary website of the European School Ljubljana

Informacije/About

Vpis/Application

Povezani v mavrici različnosti
Joined in a rainbow of diversity

Šolski center Ljubljana/Ljubljan School Center
Evropska šola Ljubljana/European School Ljubljana

Aškerčeva 1 | 1000 Ljubljana | Slovenija

Ravnateljica: Darinka Cankar

darinka.cankar@sclj.si

+386 40 716 330

Koordinatorka: Maja Učakar Kranjc

maja.ucakarkranjc@sclj.si

+386 31 396 853

solski-center.lj@guest.arnes.si

+386 1 2411 626