Povezani v mavrici različnosti

Izobraževanje otrok od 6. do 18. leta starosti v pisanem večkulturnem in večjezičnem okolju, ki zagotavlja mednarodno priznanost ter nemoten prehod v nacionalne sisteme in druge Evropske šole po vsej Evropski uniji.

Preberi več

Vpis v P1 in P2 poteka individualno po dogovoru.

Za več informacij stopite v stik z nami.

Prijavnica

MERILA ZA VPIS

Prednostno pravico vpisa oziroma vključitve v Evropsko šolo Ljubljana imajo otroci uslužbencev, zaposlenih v institucijah in agencijah Evropske unije.

V Evropsko šolo Ljubljana se lahko vpišejo tudi drugi otroci do zapolnitve vpisnih mest po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

  • otroci, ki so bili že vključeni v program Evropskih šol;
  • otroci tujih državljanov, zaposlenih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, v podjetjih in drugih organizacijah v Republiki Sloveniji;
  • otroci državljanov Republike Slovenije, ki so ali bodo napoteni na delo v institucije in agencije EU ali na diplomatsko-konzularna predstavništva;
  • otroci drugih državljanov Republike Slovenije in tujcev, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

MERILA ZA RAZMESTITEV V JEZIKOVNO SEKCIJO

Otrok ima pravico do vključitve v tisto jezikovno sekcijo, ki ustreza njegovi materinščini ali dominantnemu jeziku.

Učenec brez lastne jezikovne sekcije ima pravico do razmestitve v angleško jezikovno sekcijo, uveljavi pa lahko tudi pravico do razmestitve v slovensko jezikovno sekcijo.

Podrobnejše informacije

ŠOLNINA

Šolnina za šolsko leto 2018/19 znaša 5.069,00 €.

ESLJ logo sl siv

Šolski center Ljubljana
Evropska šola Ljubljana
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana
Slovenija

e-mail: solski-center.lj@guest.arnes.si
tel.: +386 1 2411 626

Ravnateljica: Darinka Cankar
e-mail: darinka.cankar@sclj.si
tel.: +386 1 2411 618

Šolski center LjubljanaTOM telefon za mlade

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športZavod RS za šolstvo