Povezani v mavrici različnosti

Izobraževanje otrok od 6. do 18. leta starosti v pisanem večkulturnem in večjezičnem okolju, ki zagotavlja mednarodno priznanost ter nemoten prehod v nacionalne sisteme in druge Evropske šole po vsej Evropski uniji.

Preberi več

Sekundarna stopnja obsega 7 let in se zaključi z evropsko maturo. (Preberite več)

Program sekundarne stopnje izvajamo v dveh jezikovnih sekcijah, slovenski jezikovni sekciji in angleški jezikovni sekciji. Drugi tuji jezik se začne poučevati v 1. letniku sekundarne stopnje, učenci pa lahko izbirajo med angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino in španščino. Od 3. letnika sekundarne stopnje dalje se nekateri predmeti izvajajo v učenčevem prvem tujem jeziku (Preberi več).

predmeti

S1

S2

S3

 

učnih ur/teden

učnih ur/teden

učnih ur/teden

slovenščina

5

5

4

matematika

4

4

4

prvi tuji jezik

5

4

4

drugi tuji jezik

2

3

3

glasbena umetnost

2

2

2

likovna umetnost

2

2

2

šport

3

3

3

etika

2

2

2

družboslovje

3

3

3

naravoslovje

4

4

4

       

izbirni predmeti

     

IKT

1

1

2

latinščina

 

2

2

       

SKUPAJ

33 učnih ur

33-34 učnih ur

33 učnih ur

ESLJ logo sl siv

Šolski center Ljubljana
Evropska šola Ljubljana
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana
Slovenija

e-mail: eslj@sclj.si 
tel.: +386 1 24 11 660  

Ravnateljica: Darinka Cankar
e-mail: darinka.cankar@sclj.si

Izjava o dostopnosti spletišča

Šolski center LjubljanaTOM telefon za mlade

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športZavod RS za šolstvo