Povezani v mavrici različnosti

Izobraževanje otrok od 6. do 18. leta starosti v pisanem večkulturnem in večjezičnem okolju, ki zagotavlja mednarodno priznanost ter nemoten prehod v nacionalne sisteme in druge Evropske šole po vsej Evropski uniji.

Preberi več

Učenčev napredek se v sekundarni stopnji spremlja formativno in sumativno. Učitelji preverjanje in ocenjevanje izvajajo v skladu z učnimi načrti ter opisniki dosežkov, ki jih vsebujejo učni načrti. V prvih treh letnikih so ocene izražene s črkami, od četrtega letnika sekundarne stopnje pa so ocene številčne (New marketing scale in the Secondary cycle).

ESLJ logo sl siv

Šolski center Ljubljana
Evropska šola Ljubljana
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana
Slovenija

e-mail: eslj@sclj.si 
tel.: +386 1 24 11 660  

Ravnateljica: Darinka Cankar
e-mail: darinka.cankar@sclj.si

Izjava o dostopnosti spletišča

Šolski center LjubljanaTOM telefon za mlade

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športZavod RS za šolstvo